Saen BV
voor strategisch onderhoud

Don’t count the days, make the days count

Geheel gratis en vrijblijvende offerte

Aantal klanten van Saen B.V.
16294
Sinds 2003
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Saen is zich zeer bewust van haar rol en plaats in de maatschappij. Wij voeren daartoe een bewust personeelsbeleid waarbij onze eigen normen en waarden samen met het respect voor die van andere groepen in de samenleving voorop staan. Wij werken vrijwel altijd in een bewoonde omgeving of op plaatsen waar het dagelijkse werk gewoon doorgang vindt. Een goede verstandhouding met bewoners en gebruikers vinden wij daarom zeer belangrijk.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat verder dan het onderhouden van gebouwen en andere constructies alleen. Wij zoeken voortdurend naar toepassingen van materialen en werkmethoden die het milieu minder belasten en het gebruik van energie beperken. Wij spelen een actieve rol in brancheorganisaties als de WVB en VBR waar wij samen met collega’s deze ontwikkelingen stimuleren en tot normen in de sector maken.

Naast onze actieve rol in het onderhouden van vastgoed, geven wij ook graag iets terug aan de maatschappij: onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich in de steun die wij op lokaal niveau geven aan maatschappelijke organisaties en sportverenigingen, zowel direct als sponsor of materieel ondersteunend, alsook indirect door onze medewerkers te stimuleren om naast hun werk als vrijwilliger actief te zijn.

Saen kenmerkt zich door serieuze, verantwoorde keuzes. Zo werd 20 jaar geleden al bewust gekozen om een kennisgerichte organisatie te zijn. Met een duidelijke focus op het ‘waarom’ van alle doen en laten. In 2009 werd besloten zo duurzaam mogelijk te werken en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Nu meer en meer opdrachtgevers kiezen voor een duurzame relatie om onderhoud en renovaties gezamenlijk aan te kunnen pakken, doen de voordelen van een kennisgerichte organisatie zich gelden. Op diverse manieren blijken de onderhoudskosten voor de opdrachtgevers substantieel lager te kunnen, terwijl de kwaliteit gewaarborgd blijft. Doordacht & duurzaam is ook het inkoopbeleid. Bij alle aankopen wordt nauwgezet toegezien op de kwaliteit van de producten en de toeleveranciers. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van het beslissingsproces. Ook bij het kiezen van nieuwe partners, leveranciers en onderaannemers. Het nieuwe duurzaamheidslogo is als het ware een extra garantie.

– See more at: http://saenbv.nl/index.php/home/mvo#sthash.uOvWdxCH.dpuf

Shares

Pin It on Pinterest